Dabing

Váš film, seriál, dokument či propagační pořad namluvíme profesionálně česky nebo slovensky. Vaše české prezentační či výukové video namluvíme anglicky, italsky, německy, francouzsky, rusky…  Zde jsou příklady základních cen:

– úplný synchronní dabing celovečerního filmu do 100 minut (česká verze, minimálně 12 hlasů, stereo, překlad z AJ)   …   již od 49 000,-Kč

– úplný synchronní dabing epizody animovaného seriálu do 30 minut (česká verze, minimálně 8 hlasů, překlad z AJ)   …   již od 9 500,-Kč

– dabing dokumentů do délky 30 minut (česká verze, komentář + 3 hlasy VO, finální mix v DD2.0, překlad z AJ, NJ)    …   již od 8 900,-Kč

– český komentář k propagačnímu či výukovému pořadu do délky 15 minut (text dodaný zadavatelem)   …   již od 4 900,-Kč

– cizojazyčná mutace k českému propagačnímu či výukovému pořadu do 15 minut (rodilý mluvčí AJ, NJ, FJ, RJ)    …   již od 7 000,-Kč

(jedná se o základní ceny při dlouhodobé spolupráci a pevně stanoveném měsíčním objemu prací. Při jednorázových zakázkách je nutný individuální rozpočet vypracovaný na základě dodaného materiálu).

 

*******************************************************

?? Co je to dabing: ??

  1. Základem je analýza dodaného materiálu: kvalita obrazu na profesionálním nosiči, přítomnost či absence mezinárodní zvukové stopy a časového řídícího kódu – TC, herecké obsazení (tzv.casting), dialogová listina a další materiály, které má zákazník k dispozici. Dle těchto atributů se určí  forma dabingu (úplný synchron nebo překrývací dabing (voice-over) a také cena.
  2. Následuje fáze přípravy výroby: technické videopřepisy (musí se například udělat náhledové soubory se zobrazeným TC pro překladatele a úpravce textu), doplní nebo vyrobí se mezinárodní zvuková stopa, udělá se základní překlad textu dle obrazu a dialogové listiny nebo odposlechem.
  3. Základní překlad obdrží úpravce dialogů a režisér české verze. Úpravce dialogů každé replice přiřadí TC a upraví jí na retnice danému herci. Repliky, které zní mimo obraz se upravují na délku, protože čeština je obvykle delší než originální jazyk. Dramaturg spolupracující s režisérem zkontroluje a sjednotí finální texty – to je důležité hlavně u seriálů, kde v přípravě výroby pracuje na jednom seriálu například více překladatelů. Sjednocují se jména, vykání tykání a míra spisovnosti jazyka vzhledem k charakteru role.
  4. Produkce spolu s úpravcem dialogů zajistí rozpis rolí a nutný počet herců s co nejpodobnějším hlasem originálu. Někteří zahraniční herci mají vžitého českého dabéra (casting), stanoví se natáčecí dny, nasmouvávají se herci. Mluví-li se ve filmu záměrně cizím jazykem, zajistí se fonetický přepis, přítomnost jazykového poradce při natáčení a překlad pro vytvoření přídavných, tzv. additional titulků.
  5. Natáčení probíhá systémem takzvaných vytáček – jednotliví herci postupně namlouvají své role ve studiu v přesně naplánovaném časovém úseku za vedení režiséra české (nebo jiné) verze, který má přesně rozplánován natáčecí scénář. Každý herec má k dispozici text s rozpisem svých rolí. Produkce vystavuje umělecké smlouvy, které se podle českého autorského zákona musí archivovat 80 let.
  6. Následuje zvukový mix – mistr zvuku musí nahrané dialogy upravit a zasadit do prostředí  (jinak bude znít dialog v místnosti, jinak v nádražní hale a jinak v exteriéru), natočené dialogy se smíchají s mezinárodní zvukovou stopou tak, aby výsledný efekt byl co nejpřirozenější a prostorově vyvážený – pro DVD a BD se dělá většinou prostorový mix DD5.1, pro televizní vysílání verze stereo DD2.0. Dolaďuje se přesný synchron jednotlivých replik a celá zvuková verze se konsoliduje aby se mohl vytvořit náhledový (screeningový) zvukoobrazový soubor ke kontrolní projekci.
  7. Po provedení kontrolní projekce (KoPr) zákazníkem a jejím schválení je nový zvuk inzertován do videosouboru požadovaného formátu (např. *.mov) nebo do profesionálního nosiče (např. DigitalBetacam) a odeslán zákazníkovi nebo k authoringu.