Titulky

Vytvoříme českou nebo slovenskou titulkovou verzi zahraničního filmu, seriálu nebo dokumentu současně s dabingovou verzí nebo samostatně, podtitulkujeme DVD bonusy nebo audiokomentáře, vytvoříme titulkovou verzi pro neslyšící …

– výroba titulkové verze filmu do délky 100 minut  současně z dabingového scriptu (úprava do titulků, založení, kontrola, export)     …   již od 4 900,-Kč

– výroba české titulkové verze z originální verze (překlad z AJ dle scriptu, úprava do titulků, založení, kontrola, export)   …   již od 7,-Kč/titulek

– založení externě připravených titulků (založení, kontrola, export)     …   již od 4,-Kč/titulek

(běžně se kalkuluje cena za minutu filmu, nikoliv za titulek – shlédnout se musí celý film i v případě malého množství titulků. Průměrné koeficienty jsou: film 11÷14 titulků/minuta, dokument 13÷16 titulků/minuta, audiokomentář 16÷18 titulků/minuta. Ceny se stanovují smluvně dle dlouhodobých objemů práce).

*********************************************

?? Co je titulkování: ??

  1. Základem titulkování je kvalitní překlad upravený do takzvaných titulkových stránek (co stránka, to jeden titulek na obrazovce), které mají jasně dané parametry: počet znaků na řádek, maximální povolený počet řádků, dialog/monolog, řez písma. Takto upravený český script se načte jako textový soubor do stanice pro přípravu titulků. Současně se do této stanice musí nahrát film v originálním znění a časový řídící kód (TC). V AW studiu používáme titulkovací stanici WIN2020 na platformě Windows a některé podpůrné titulkovací utility na platformě MacOsX.
  2. Při titulkování filmu, který je současně na stejném médiu uváděn v české zvukové verzi je třeba při stránkování titulků vycházet až z finální úpravy textu. Zabráníme tak například tomu, že se v dabingové verzi tyká a v titulkové vyká, v dabingové verzi jsou některá jména počeštěna – například u pohádek – a v titulkové verzi jsou ponechána v originále a podobně.
  3. Následuje vlastní založení titulků v titulkovací stanici v režimu editace. Principielně tak, že obsluha vstupní a výstupní časy jednotlivých titulků označuje stisknutím klávesy při sledování filmu v pracovní stanici. Je proto nutné, aby kromě perfektní znalosti české gramatiky ovládala i originální jazyk filmu. Pracovní stanice současně hlídá přednastavené hodnoty jako minimální čtecí dobu podle délky textu v titulku, minimální čas mezi titulky, umístění titulku na obrazovce a další atributy.
  4. Po založení filmu se provedou jemné korekce v synchronu, které jsou způsobeny reakční dobou obsluhy (tzv. general recut) a celý film i s titulky se znovu zkontroluje v režimu přehrávání. Zde se provádí celková vizuální kontrola synchronu i pravopisu. I v režimu přehrávání je možno provádět úpravy, rozdělovat či slučovat titulky a podobně.
  5. Po kontrole se celý soubor exportuje do formátu pro authoring nebo TV vysílání (nejčastěji *.stl nebo *.pac). Pro kontrolu české diakritiky – mnohdy české titulkové verze zpracováváme pro zahraniční authoringová studia – se přikládá náhledový soubor ve formátu *.pdf , případně se pro zahraniční authoringové studio vygenerují bitmapové nebo tiffové obrázky na klíčovacím podkladu (každá titulková stránka je jeden soubor).